Navigácia

Milí rodičia a žiaci,

na tejto stránke nájdete rozvrhy, žiacku knižku a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 • Nástup do školy

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  Od pondelka 19. apríla 2021 sa rozhodnutím MŠVVaŠ bude otvárať 8. a 9. ročník. Platí, že žiaci 8. a 9. ročníka a ich jeden zákonný zástupca musia mať:

  -negatívny výsledok testu na COVID-19 (môže byť aj antigénový), nie starší ako 7 dní

  - čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (dostupné aj v škole ). Stiahnuť si ho môžete tu

 • Zápis do 1. ročníka

  Riaditeľstvo základnej školy s MŠ Sama Vozára Hrachovo oznamuje, že sa zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 uskutoční 7. - 8. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

  Formuláre potrebné na stiahnutie: zápisný lístok tu Zapisny_listok_ziaka.docx

  čestné vyhlásenie tu Cestne_vyhlasenie.docx

  informovaný súhlas tu Suhlas_-_zakonny_zastupca.docx

  Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu.

 • Začíname s micro:bitom blokové programovanie

  Začíname s micro:bitom blokové programovanie je workschop na ktorom sa dňa 29. marca 2021 zúčastnili žiaci 7. ročníka v online prostredí cez ZOOM. Žiaci sa zoznámili s micro:bitom a jeho základnými funkciami. Lektorky z OZ Aj Ty v IT im predstavili programovacie prostredie makecode a spolu si naprogramovali aj niekoľko jednoduchých úloh. Ďakujeme a tešíme sa na šalšie stretnutie.

 • Krok za krokom s microbitom

  Naša škola je vždy otvorená novým možnostiam vzdelávania, aj preto sme sa rozhodli zapojiť do grantového projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT. Veľmi sa tešíme, že sme uspeli v projekte s názvom Krok za krokom s microbitom, ktorý nám schválili. Našim cieľom je : Hravou formou s využitím inovatívnych prostriedkov získať záujem žiakov o programovanie a tým rozvíjať tvorivosť a algoritmické myslenie . Žiaci pracujú v online prostredí MakeKode, kde vytvárajú zaujímavé animácie na naprogramovanie microbitu. Žiaľ súčasná situácia nám umožňuje pracovať len dištančnou formou, ale dúfame, že sa to čoskoro zmení.

 • Upozornenie pre rodičov

  Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré prebieha formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak nedoručí vypracované zadania úloh v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať Úrad práce, soc. vecí a rodiny s hlásením o jej zanedbávaní.

 • OZNAM PRE RODIČOV


  Vážení rodičia,

  vzhľadom na vydanie nového rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 2.marca 2021 s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1- A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto:

  Vyučovanie bude realizované prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo aj pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

 • Važení rodičia,

  od 18. januára bude základná škola pokračovať dištančným spôsobom výučby.

  Od 25. januára bude otvorená materská škola pre rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

  Zároveň zdôrazňujeme, že tieto podmienky samotné ministerstvo predkladá ako predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Odporúčame pravidelne sledovať oznamy na našej stránke.

  Podrobnejšie informácie poskytuje aj stránka ministerstva školstva.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, na základe usmernenia RÚVZ v Rimavskej Sobote prechádza od 15. decembra vyučovanie v 2.A, 2.B a 4. triede z prezenčného na dištančné. Dôvodom je pozitívny prípad zamestnanca školy. Upozorňujeme, že žiaci týchto tried sú nariadením RÚVZ Rimavská Sobota v karanténe do 21. 12. 2020! Karanténa sa netýka rodičov žiakov týchto tried. Pre žiakov 1. a 3. triedy naďalej platí prezenčné vzdelávanie od 16. 12. 2020 a fungovať bude aj školský klub.

Fotogaléria

Štvrtok 15. 4. 2021

Počet návštev: 971148

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo
Email školy: zs.samavozara@gmail.com
Telefón: riaditeľstvo: 0911 400 215,
0905 716 499
MŠ: 0911 400 214
vedúca PEČ: 0911 874 510
vedúca ŠJ: 0903 415 858, email: sjhrachovo@gmail.com
Adresa školy: Železničná 26, 98052 Hrachovo
IČO: 37831747