Navigácia

Milí rodičia a žiaci,

na tejto stránke nájdete rozvrhy, žiacku knižku a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 • Testovanie 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 – 2018 sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční

  21. NOVEMBRA 2018 (STREDA)

  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

  Časový harmonogram Testovania 5

  Matematika

  • 8:00 – 8:10 hod. – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďovýchhárkov
  • 8:10 – 8:20 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  • 8:20 – 9:20 hod. – 60 minút administrácia testu z matematiky
  • 9:20 – 9:25 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárko
 • V piatok 19. októbra zavítali do našej školy malí divadelníci zo záujmového krúžku pri Základnej škole Dr. V. Clementisa v Tisovci. Po krátkom úvodnom slove predviedli pred žiakmi 1.stupňa skvelo spracovanú rozprávku o princeznej, ktorá sa nechcela vydávať. Neposlušnicu uniesli čerti do pekla, kde narobila poriadky. Napokon ju vyslobodil švárny mládenec. Predstavenie bolo doplnené aj známymi pesničkami. Naši žiaci ho sledovali so záujmom a účinkujúcich odmenili zaslúženým potleskom.

 • Vo štvrtok 18.októbra sa druháci našej školy vybrali na návštevu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Naplánovali si cestu vlakom a v múzeu pozreli stálu expozíciu, ktorá zahrňuje exponáty z nášho okolia. Okrem nej prebiehala aj výstava baníctva, zaujímavých minerálov a historických odevov. Cestou na autobusovú stanicu sa zabavili v Mestskej záhrade na obľúbenom ihrisku Žihadielko. Autobus ich bezpečne doviezol späť do Hrachova.

 • Myšlienka oslavovať a vyzdvihnúť rozmanitosť, dôležitosť a zmysel učenia sa cudzích jazykov vznikla z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu a oslavuje sa v Európe každoročne dňa 26. septembra už od roku 2001. Už sa stáva pomaly zvykom, že aj na našej škole si na hodinách anglického jazyka koncom septembra tento deň pripomíname rôznymi aktivitami pre žiakov. Tohtoročné jazykové podujatie bolo venované najmä pocitom a emóciám.

  Žiaci na prvom stupni kreslili tváre vyjadrujúce rôzne pocity, pričom si osvojili nové prídavné mená v angličtine na vyjadrenie pocitov. Sledovali krátke rozprávky prerozprávané cez emoji (obrázkové znaky) a vytvárali plagáty s emoji.

 • Od 3. októbra 2016 do 8. októbra 2018 sa v našej Základnej škole s materskou školou Sama Vozára v Hrachove uskutočnila výstava jesenných plodov a dekorácií. Na výstave sa zúčastnilo 25 detí so svojimi vtipnými výrobkami a doma samostatne pripravenými, vypestovanými plodmi. Všetky zúčastnené deti za svoje najkrajšie, najvtipnejšie jesenné plody a dekorácie boli odmenené cenami. Deti za svoju usilovnú prácu dostali zápisníky, zvýrazňovač, kľúčenku a sladkú odmenu. Všetkým, ktorí svojím dielom prispeli, patrí veľké poďakovanie za usilovnú prácu. Ďakujeme.

 • Podľa učebných osnov pre školský rok 2018-2019 sa v dňoch 9.-10.10.2018 konalo na našej škole účelové cvičenie v rámci ochrany života a zdravia. Prvý deň sme sa zamerali na teoretickú prípravu. Na II. stupni sme žiakov pripravovali na zvládnutie mimoriadnych situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť v bežnom živote.

  Boli to oblasti civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, požiarnej ochrany, topografie a pobyt v prírode. Požiar v Hnúšti, ktorý bol len niekoľko dní pred vykonaním účelového cvičenia bol názornou ukážkou čo nás môže postretnúť a ako sa v danej chvíli zachovať, ktorého následky sme pociťovali aj v Hrachove.

 • Za krásneho, slnečného, pritom chladného počasia sa uskutočnil na našej škole tradičný Beh ulicami Hrachova. Napriek chladnému počasiu sa na štart postavili súťažiaci, ktorí sa pokúsili získať najcennejšie medaily, ale aj tí, ktorí si pripomenuli odvahu a odhodlanie kanadského bežca T. Foxa, ktorý napriek podlomenému zdraviu sa pokúsil prebehnúť celú Kanadu s amputovanou nohou. Zomrel ako 22 ročný na rakovinu.

  Kategória A – 1.+2. ročník

  1. M. Lauro 2. roč. V. Oláhová 2. ro
 • V pondelok, 17. 9. 2018, k nám zavítali herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice, aby sa predstavili v rozprávke Rumcajs. Rumcajs, známy na Slovensku ako Rumpeľ, bol dobrý, láskavý obuvník so zmyslom pre humor a spravodlivosť. Z príbehu sme sa dozvedeli ako sa stal z obuvníka zbojníkom, ako sa dostal do väzenia, ako sa stretol s Mankou a ako bojoval s trojhlavým drakom.

Fotogaléria

Pondelok 19. 11. 2018

Počet návštev: 347923

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Sama Vozára Hrachovo
  Železničná 26, 98052 Hrachovo
 • riaditeľstvo: 047/5695113, 0905 716 499
  MŠ: 047/5695220
  vedúca PEČ: 0911 874510
  vedúca ŠJ: 0903 415 858, email: sjhrachovo@gmail.com

Fotogaléria