Navigácia

Milí rodičia a žiaci,

na tejto stránke nájdete rozvrhy, žiacku knižku a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 • V dňoch 7.12 a 8.12. 2022 sa na našej škole konalo školské kolo matematickej súťaže – Pytagoriáda. Tento rok to už bol 44. ročník tejto súťaže pre šikovných matematikárov a konal sa netradične – formou online.

  Z našich žiakov sa zapojili :

  7.ročník : Dominika Katreniaková, Alena Lacková ,Jakub Ernest

  8.ročník : Ema Bálintová, Katarína Kederová, Mia Berta Müllerová, Martin Krahulec

  5.ročník : Peter Lacko ,Samuel Krnáč, Lukáš Budovec, Tomáš Kašo , Renáta Stanová, Simona Sihelská

  6.ročník : Natália Godavcová Liliana Fodorová, Kristína Sihelská,

 • Vážení stravníci,

  oznamujeme Vám, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1. 1. 2023 nové finančné pásma pre školské stravovanie, na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

  Finančné pásma A – stanovujú limit pre deti MŠ, ZŠ a SŠ.

  Finančné pásma B – stanovujú limit pre zamestnancov školy, školských zariadení, stravníci 15 – 19 roční.

  Pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov je navýšenie hmotnosti mäsa o 30 %.

 • Po dlhšej prestávke sa v stredu 14.12. na našej škole opäť konala Vianočná burza, do ktorej sa prihlásilo 34 detí z rôznych ročníkov. Aktivita je súčasťou plánu na rozvoj finančnej gramotnosti. Žiaci mohli prezentovať a predávať rôzne výtvory, ktoré vyrobili sami alebo s pomocou rodiny. Naša školská jedáleň sa tak stala miestom predaja vianočných dekorácií, ozdôb, sviečok, náramkov, výrobkov z dreva, papiera, textilu, vlny a rôznych drobností. Predávajúci sa tešili záujmu kupujúcich a kupujúci mali radosť z nakúpených darčekov. Rada pre predávajúcich: Nepredané darovať alebo odložiť na budúcoročnú burzu

 • Krúžok Mladý hasič pracuje na škole takmer 7 rokov. Počas svojej existencie dosiahli družstvá mnoho úspechov. Aj tento rok sa 15 žiakov v 3 družstvách zúčastnilo na halovej súťaži mladých hasičov Hasičské hry s Mikulášom v Rimavskej Sobote. Konkurencia bola veľká, nakoľko na súťaži bolo 18 družstiev v dvoch kategóriách. Družstvo chlapcov A sa umiestnilo na peknom 2.mieste a dievčatá na 3.mieste. Družstvo chlapcov B skončilo na 6.mieste, no napriek tomu získali pohár za najmladšie družstvo vo svojej kategórii. Na záver súťaže, tak ako je to v jej názve, prišiel deti odmeniť aj Mikuláš a doniesol im sladké balíčky.

 • Výsledky informatickej súťaži iBobor

  V novembri prebehla na našej škole informatická súťaž iBobor. Do súťaže sa zapojilo 37 žiakov, 10 bolo úspešných. Každý účastník sa dozvedel počet bodov a percentil prostredníctvom EduPage. Môže si tiež pozrieť ako odpovedal na jednotlivé úlohy, či bola jeho odpoveď správna. V prostredí EduPage tiež uvidí odôvodnenie správnej odpovede a viac sa dozvie aj o tom, ktorej témy z informatiky sa úloha týka.

  Úspešní riešitelia:

  Kategória DROBEC – 3 žiaci - Andrej Šulek, Alexandra Maňúrová a Barbora Roháriková

 • V piatok 25.11. sme mali na vyučovaní tematicky zamerané hodiny.

  Aktivitami, ktoré vychádzajú z plánu finančnej gramotnosti, sa deti venovali v triedach téme Sporenie a hospodárenie v domácnosti. Pozreli si úvodné prezentácie a diskutovali o význame sporenia a odkladania si peňazí na konkrétny účel. Starší žiaci tvorili pojmové mapy a plán nákupu pre rodinu v danej sume pri podmienke doporučenej úspore 10 % . Mladší žiaci čítali rozprávku O troch grošoch, počítali s eurami, kreslili pokladničky a vyrábali papierové peňaženky.

 • Dňa 28.11 2022 sa v zasadačke Obecného úradu v Hrachove uskutočnil kvíz z histórie a súčasnosti obce Hrachovo.

  V kvíze preukázali svoje vedomosti a šikovnosť žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Sama Vozára Hrachovo. V dvojčlenných družstvách súťažili žiaci piateho až ôsmeho ročníka.

  Odpovede súťažiacich veľmi pozorne sledovala porota, ktorú tvorili pani učiteľka Z. Novosadová, pán učiteľ J. Vaculčiak.

  Kvízové otázky z histórie boli zamerané na obdobie od vzniku obce po súčasnosť, symboly obce a najvýznamnejšie rodiny, ktoré v minulosti žili v Hrachove. Zaujímavé boli aj otázky z histórie školstva v našej obci Hrachovo. Žiaci mali poznatky aj o našom rodákovi, štúrovskom básnikovi z obdobia literárneho romantizmu, Samovi Vozárovi.

 • Dňa 10. novembra 2022 sa v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote konala beseda so spisovateľom Romanom Bratom. Pätnásť žiakov druhého stupňa našej školy sa tejto besedy zúčastnilo.

  Po príchode do knižnice nás v podkroví privítal sympatický, usmievavý pán spisovateľ. Na úvod nám povedal pár informácií o sebe, ale aj to, ako ho jeho celoživotná láska – manželka – priviedla ku knihám a k písaniu. Hovoril o spolupráci so známou slovenskou spisovateľkou Gabikou Futovou. Príbehy v jeho knihách sú zábavné, poučné a venujú sa i aktuálnym témam, napríklad téme šikanovania na školách.

 • Vo štvrtok 20.októbra sme dostali milú návštevu. Prišli nás do 1.triedy pozrieť naši kamaráti zo škôlky v Hrachove. Veľmi radi sme ich privítali a spoločne si v našej telocvični zacvičili a zahrali sa. Už teraz sa tešíme, že im návštevu vrátime.

Fotogaléria

Streda 1. 2. 2023

Počet návštev: 1431926

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo
Email školy: zs.samavozara@gmail.com
Telefón: riaditeľstvo: 0911 400 215,
0905 716 499
MŠ: 0911 400 214
vedúca PEČ: 0911 874 510
vedúca ŠJ: 0903 415 858, email: sjhrachovo@gmail.com
Adresa školy: Železničná 26, 98052 Hrachovo
Hrachovo
Slovakia
IČO: 37831747